Warunki współpracy

Chciałbyś poznać warunki współpracy?

Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie. 

Prosimy o kontakt z biurem Profine Polska:

Tel.: +48 71 347 11 60- 64

E: biuro.polska@profine-group.com

 

Profine Polska sp. z o.o. 
ul. Strachowicka 40
54-512 Wrocław
Polska

www.profine.pl

NIP: 556-10-17-029, Regon: 091300056 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS
numer KRS: 0000073535 
Wysokość kapitału zakładowego: 23 317 000,00 zł

Cookies