Topics & Trends Environment

PVC-U windows – Sustainability is more than just environmental protection

Nowe okna. Zrównoważone działanie na rzecz ludzi i środowiska.

Zrównoważone działanie opiera się na zasadzie, że przyszłe pokolenia powinny mieć taką samą jak my perspektywę życia bogatego w możliwości. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy ochrona środowiska, gospodarka i społeczeństwo osiągną równowagę na całym świecie, ponieważ wpływają na siebie nawzajem. Trocal przyczynia się do tego dzięki energooszczędnym systemom okiennym, bezołowiowym stabilizatorom w nowym materiale oraz inteligentnym koncepcjom recyklingu. 
Nasze produkty spełniają wszystkie wymagania w zakresie izolacji termicznej i związanej z tym efektywności energetycznej. To jest w liczbach: około 15 milionów pojedynczych okien, które nasi klienci produkują każdego roku, co pozwala zaoszczędzić około 300 milionów litrów oleju opałowego. Oznacza to około 850 milionów mniej kilogramów CO2 – co odciąża lasy zajmujące powierzchnię 90 000 boisk piłkarskich! Ponadto cenne zasoby takie jak paliwa kopalniane, są oszczędzane i zachowywane dla przyszłych pokoleń.
Od roku 2004 całkowicie zrezygnowaliśmy z ciężkiego ołowiu w nowym materiale wszystkich naszych systemów okiennych i stosujmy stabilizatory oparte na przyjaznej dla środowiska bazie wapniowo- cynkowej.  W ten sposób sprawiamy, że wydobycie i wykorzystanie 6 500 ton ołowiu rocznie – czyli ponad 160 ciężarówek jest zbędne. Naturalnie okna bezołowiowe mają wszystkie klasyczne i ekonomiczne zalety tworzywa sztucznego, jako materiału okiennego, taki jak długa żywotność, niskie wymagania w zakresie konserwacji, wysoka ekonomiczność i bardzo dobra izolacja termiczna.
Poprzez recykling sprawiamy, że stare okna wracają do obiegu i świadomie wykorzystujemy część odzyskanego materiału w naszych profilach. W oparciu o naszą wiedzę specjalistyczną wytwarzamy produkty, które są synonimem efektywnego gospodarowania zasobami, a tym samym odpowiedzialnego działania. Materiał z recyklingu w profilach powoduje średnio około 90 procent mniej emisji gazów cieplarnianych niż konwencjonalne tworzywa sztuczne. Jako inicjator stowarzyszenia na rzecz recyklingu Rewindo GmbH, gwarantujemy również recykling starych okien z tworzywa sztucznego w cyklu zamkniętym.
W celu dalszej optymalizacji, nasi inżynierowie opracowują najnowsze generacje produktów o niższym zużyciu materiału i lepszych właściwościach technicznych produktów. Inteligentne systemy komorowe i statyczne cechy konstrukcyjne zapewniają z jednej strony ochronę zasobów, a z drugiej strony prowadzą do uzyskania wyjątkowo konkurencyjnych produktów.
Ponieważ naszym celem jest dostarczanie naszym firmom partnerskim i ich klientom ekologicznych i ekonomicznych dobrze przemyślanych, rozwiązań systemowych, którym mogą śmiało zaufać. Rozsądek i odpowiedzialność – zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Powrót do przeglądu
100% recycling: a pilot project that conserves the resources of our planet
100% recycling: a pilot project that conserves the resources of our planet
Watch video
sustainability through PVC-U windows (English)
What do our products do for the environment? Why is sustainable business management so significant?
Watch video
profine Group – sustainability with greenline (English)
The sustainability maxim at profine Group. Interesting film about the subject of recycling and the sector’s Rewindo initiative
Watch video