Teme & Trendovi Ušteda energije

Ušteda energije i troškova grijanja štiti okoliš - sa PVC prozorima

Ušteda energije i troškova grijanja štiti okoliš - sa PVC prozorima

Danas ekstremna toplotna izolacija u zgradama i pripadajuća ušteda troškova grijanja uživaju sve veći značaj.

Energija postaje sve vrijednija i stoga skuplja. Samo smanjenje troškova grijanja pomaže u uštedi novca. Zato nemojte spaliti svoj novac i obratite pažnju na tri faktora: prozore koji dihtuju, inteligentne instalacije za grijanje i dobro izoliranu zgradu. "Deutsche-Energie-Agentur" GmbH (dena) je izračunao da sve navedeno pomaže da se znatno smanji potrošnja energije. Uštede u troškovima grijanja mogu dostići petocifreni broj u deset do petnaest godina! Samo zamjena starih prozora novim, privlačnim i toplotno izolovanim modelima može drastično smanjiti troškove grijanja. 

Prozori čine trećinu fasade. Oni utiču na to koliko toplote bježi vani i koliko hladnoće prodire unutra. Gubici toplote kroz stare prozore u jednoj porodičnoj kući mogu doseći i do 40% ukupne energije koja se koristi za grijanje. Uopšteno govoreći, stari prozori propuštaju najviše energije, što je četiri do deset puta više nego kroz moderne prozore sa termoizolacionim staklom. U osnovi, sve veći zahtjevi koje kuće koje štede energiju moraju ispuniti, više ne mogu zadovoljiti prozori ugrađeni prije dvadeset godina. Shodno tome, ovo obećava najveći potencijal za uštedu energije.

Da li se može uporediti kapacitet prozora za uštedu energije? U svakom slučaju, toplotna energija koja bježi vani, definisana je takozvanom izolacionom vrijednošću. Vrlo je lako zapamtiti: što je vrijednost izolacije manja, to je bolja toplotna izolacija i ušteda energije.

Ulaganja u renoviranje vaše zgrade ili u novu zgradu sa modernim, energetski efikasnim prozorima stoga se isplati već u prvih nekoliko godina. Veliki doprinos imaju i niski troškovi energije. Istovremeno, investicija se isplati u obliku višeg kvaliteta života i rastuće vrijednosti imovine. I arhitekti i investitori ispunjavaju sve zakonske odredbe. Investitori mogu potraživati koristi od trenutnih državnih subvencionisanih programa. Država subvencionira investicije sredstvima i kreditima po povoljnim uslovima - istinski podsticaji da se istovremeno smanje emisije CO2. 

Izuzetno je važno da stručna osoba ugradi nove prozore. Od velikog značaja je i dizajn profila, interakcija profila i ostakljenja, kao i vrsta ostakljenja. Vaš kvalificirani specijalizirani proizvođač prozora će vas uputiti koji atraktivni, toplotno izolirani prozori najbolje odgovaraju vašoj zgradi.

nazad na pregled